ამ გვერდზე საგნის ტრანსფორმაციის ხუთი მნიშვნელოვანი ხერხი ფოტოშოპში:

გახსენით გამოსახულება ობიექტთან, რომელთანაც აპირებთ მუშაობას. მე გაჩვენეთ მაგალითებს ამ სკამზე.

Edit — Transform — Rotate 180

Edit — Transform — Rotate 90 CW

Edit — Transform — Rotate 90 CCW

Edit — Transform — Flip Horizontal

Edit — Transform — Flip Vertical