ფილტრის გალერეა მდებარეობს მენიუში Filter — Filter Gallery ან Ctrl +F.

რადგან კარგად მიხვდე ფილტრის გალერეის დანიშნულება, პირდაპირ გაჩვენებ მის შესაძლებლობებს. მარჯვნივ ხედავ სურათს, რომელმაც უნდა გამოსცადოს ყველა ფილტრი.

Accented Edges

Edge Width — 2; Edge Grightness — 16; Smoothness — 9.

Angled Strokes

Direction Balance — 49; Stroke Length — 30; Sharpness — 9.

Bas Relief

Detail — 13; Smoothness — 3; Light — Right.

Chalk & Charcoal

Charcoal Area — 10; Chalk Area — 20; Stroke Pressure — 1.

Charcoal

Charcoal Thickness — 1; Detail — 2; Light/Dark Balance — 20.

Chrome

Detail — 10, Smoothness — 1.

Colored Pencil

Pencil Width — 3; Stroke Pressure — 3; Peper Brightness — 47.

Conte Crayon

Foreground Level — 10; Background Level — 12; Texture — Brick; Scaling — 103%, Relief — 6; Light — Bottom Left; Invert.

Craquelure

Crack Spacing — 18; Crack Depth — 8; Crack Brightness — 9.

Crosshatch

Stroke Length — 43; Sharpness — 16; Strength — 1.

Cutout

Number Of Levels — 4; Edge Cimlicity — 2; Edge Fidelity — 3.

Dark Strokes

Balance — 4; Black Intencity — 4; White Intencity — 7.

Diffuse Glow

Graininess — 7; Glow Amount — 8; Clear Amount — 8.

Dry Brush

Brush Size — 2; Brash Detail — 4; Texture — 2.

Film Grain

Grain — 16; Highlight Area — 7; Intensity — 7.

Fresco

Brush Size — 1; Brash Detail — 6; Texture — 3.

Glass

Distortion — 3; Smootness — 2; Texture — Frosted; Scaling — 124%; Invert.

Glowing Edges

Edge Width — 4; Edge Brightness — 6; Smoothness — 12.

Grain

Intencity — 100; Contrast — 100; Grain Type — Regular.

Graphic Pen

Stroke Length — 15; Light/Dark Balance — 43.

Halftone Pattern

Size — 3; Contrast — 50; Pattern Type — Dot.

Ink Outlines

Stroke Lenth — 28; Dark Intensity — 11; Light Intensity — 33.

Mosaic Tiles

Tile Size — 6; Grout Width — 2; Lighten Grout — 6.

Neon Light

Glow Size — 24; Glow Broghtness -S 10; Glow Color — #ffe401.

Note Paper

Image Balance — 10; Graininess — 16; Relief — 9.

Ocean Ripple

Ripple Size — 9; Ripple Magnitude — 10.

Paint Daubs

Brush Size — 17; Sharpness — 29; Brash Type — Simple.

Palette Knife

Stroke Size — 9; Stroke Detail — 2; Softness — 5.

Patchwork

Square Size — 4; Relief — 19.

Photocopy

Detail — 4; Darkness — 4.

Plaster

Image Balance — 27; Smoothness — 2; Light — Bottom Right.

Plastic Wrap

Highlight Strenth — 20; Detail — 11; Smoothness — 15.

Poster Edges

Edge Thickness — 10; Edge Intensity — 10; Posterization — 6.

Reticulation

Density — 16; Foreground Level — 27; Background Level — 10.

Rough Pastels

Stroke Length — 14; Stroke detail — 10; Texture — Cnvas; Scaling — 112%; Relief — 47; Light — Top Right; Invert.

Smudge Stick

Sroke Length — 4; Highlight Area — 17; Intensity — 5.

Spatter

Spray Radius — 17; Smoothness — 6.

Sponge

Brush Size — 3; Difinition — 19; Smoothness — 2.

Sprayed Strokes

Stroke Length — 14; Spray Radius — 16; Stroke Direction — Right Diagonal.

Stained Glass

Cell Size — 5; Border Thickness — 2; Light Intensity — 4.

Stamp

Light/Dark Balance — 12; Smoothness — 4.

Sumi-e

Stroke Width — 10; Stroke Pressure — 3; Contrast — 22.

Texturizer

Texsture — Sandtone; Scaling — 94%; Relief- 26; Light — Top Left; Invert.

Torn Edges

Image Balance — 22; Smoothness- 1; Contrast — 20.

Underpainting

Brash Size — 2; Texuture Coverage — 16; Texure — Sandtone; Scalling — 142%; Relief — 9; Light- Bottom; Invert.

Water Paper

Fiber Length — 28; Brightness — 69; Contrast — 69.

Watercolor

Brush Detail — 9; Shadow intensity — 1; Texture — 2.