რა არის ტრანსფორმაცია

ფოტოშოპში ტრანსფორმაცია ეწოდება ობიექტის ფორმის ცვლილებას.

ამ გაკვეთილში ნახავ ყველა სახის ტრანსფორმაციას და ისწავლი მასთან მუშაობას.

გახსენი ფოტო იმ ობიექტთან, რომელთანაც აპირებ მუშაობას. ჩემს შემთხვევაში ეს სკამია.

მზა ტრანსფორმაციები

იმის შემდეგ, რაც ავირჩიეთ Edit — Free Transform ან Ctrl+ T, ზედა პანელი შეიცვალა. ვიპოვოთ ამ პანელის მარჯვენა მხარეს ღილაკი, რომელიც გამოსახულია ქვემოთ სურათზე და დავაჭიროთ მას.

ამის შემდეგ პანელი კვლავ შეიცვლება. გამოვცადოთ ობიექტზე სხვადასხვა ტრანსფორმაციები, რომლებსაც ეს მენიუ გვთავაზობს:

მენიუში მოცემული ტრანსფორმაციები:

None

Arc

Arc Lower

Arc Upper

Arch

Bulge

Shell Lower

Shell Upper

Flag

Wave

Fish

Rise

Fisheye

Inflate

Squeeze

Twist