საინტერესო და უჩვეულო ტექსტი რეტროს სტილში, მეტალის ეფექტით.

ამ გაკვეთილიდან ისწავლი:

1. მეტალის ეფექტის დადებას (ტექსტზე ან ობიექტზე);

2. რეალისტული ეფეტის მიცემას (ტექსტურის მიდებით და მისი გაკონტროლებით);

3. რეტროს სტილისთვის დამახასიათებელი განწყობის შექმნას (სპეციალურად აწყობილი გრადიენტით).

შექმენი ახალი დოკუმენტი: 600 x 350; 72 px/inch.

გახსენი ამავე დოკუმენტში ავტომობილის გამოსახულება.

დაიჭირე Shift და გადაწიე მისი საზღვრები პლაკატის ბოლომდე.

როცა დაამთავრებ, დააჭირე Enter–ს კლავიატურაზე.

შემდეგ, ფოტოშოპის ზედა მენიუში აირჩიე Filter — Blur — Gaussian Blur.დააყენე Radius 10 px.

შექმენი ახალი საკორექციო ფენა Hue/Saturation.

გახსნილ ფანჯარაში შეცვალე მაჩვენებელი Saturation –20 ზე.

შემდეგ, დაუბრუნდი ფენების პალიტრას (Layers).

შექმენი ტექსტი.

შრიფტი – Dimaxion Script;

ზომა – 170 pt;

ფერი – #a4a4a4.

გაადუბლირე ტექსტის ფენა (Ctrl + J).

შეამცირე კოპიის Fill მნიშვნელობა 0–ზე.

შემდეგ, გაადუბლირე თვითონ კოპია (ისევ Ctrl + J).

ახლა დაუბრუნდი ტექსტის პირველ, არაგადუბლირებულ ფენას: დააკლიკე მას ორჯერ და ამოვარდნილ ფანჯარაში შიყვანე მოცემულობები:

Bevel and Emboss

Technique — Chisel Hard;

Size — 7;

Gloss Contour — Cone;

დადგი პტიჩკა Anti-aliased;

Highlight Mode - Vivid Light; Opacity — 50%.

Shadow Mode — Multiply; Opacity — 50%.

Contour

Contour — Cone-inverted;

დადგი პტიჩკა Anti-aliased.

Drop Shadow

Opacity — 90%;

Distance — 3;

Spread — 0;

Size — 7.

ასეთია ტექსტი პირველი ფენის სტილის შეცვლის შემდეგ:

ახლა, გადავიდეთ ტექსტის პირველ კოპიაზე. ორჯერ დავაკლიკოთ მას და ამოვარდნილ ფანჯარაში შევცვალოთ წყობები: პარამეტრები Bevel and Emboss; Contour.

Bevel and Emboss

Size — 7;

Gloss Contour — Rounded Steps;

დადგი პტიჩკა Anti-aliased;

Highlight Mode — Vivid Light, Opacity — 50%;

Shadow Mode — Multiply, Opacity — 20%.

Contour

Contour — Cove-Deep

დადგი პტიჩკა Anti-aliased.

ამ ეტაპზე ტექსტი ასე გამოიყურება:

გადავიდეთ ტექსტის მეორე ფენა–კოპიაზე. ორჯერ დავაკლიკოთ და ავაწყოთ: Bevel And Emboss; Contour; Drop Shadow.

Bevel And Emboss

Size — 7;

Gloss Contour — Ring Double;

Anti-aliased;

Higlight Mode — Vivid Light, Opacity — 70%;

Shadow Mode — Multiply, opacity — 20%.

Contour

Contour — Cone;

Anti-aliased.

Drop Shadow

Opacity — 70%;

Distance — 3;

Spread — 0;

Size — 7.

ამ ეტაპზე ტექსტი ასეთია:

მოათავსე დოკუმენტში მეორე ავტომობილის გამოსახულება გზით File — Paste.

დაიჭირე Shift და გაადიდე გამოსახულება ისე, რომ მთელი ფორმატი დაიკავოს.

დააჭირე კურსორი ამ ფენას და მოათავსე სხვა ფენებზე ზემოთ.

დაარქვი ამ ფენას ტექსტის ტექსტურა (Text Texture), სახელის შეცვლისთვის უბრალოდ ორჯერ დააკლიკე მის ახლანდელ სახელს.

დააკარი ამ ფენას ნიღაბი.

დაიჭირე Ctrl და მისი გაშვების გარეშე დააკლიკე ტექსტის რომელიმე ფენას, რადგან შეიქმნას ტექსტის სელექცია.

დაიჭირე კომბინაცია Ctrl + Shift + I, რომ სელექცია გადავიდეს ფორმატის ნაწილზე ტექსტის გარეთ.

დარწმუნდი, რომ დგახარ ფენაზე Text Texure. აიღე ფუნჯი, დააყენე შავი ფერი და წაშალე ყველაფერი ტექსტის გარშემო.

როცა დაამთავრებ, დაიჭირე Ctrl + D.

დააყენე Text Texture–ის ფენის დადების რეჟიმი Color Burn-ზე, Opacity – 30%.

ეს ტექსტურა ამატებს ტექსტზე ლამაზ ფერს, აძლიერებს დეტალებს და ის ხდება უფრო რეალისტური.

დაამატე ახალი საკორექციო ფენა Gradient Map.

დაკლიკე გრადიენტის გამოსახულებას და დააყენე ფერები: იისფერი; მწვანე; ნარინჯისფერი, როფორც ნაჩვენებია სურათზე მარჯვნივ.

შემდეგ გადადი ფენების პალიტრაში (Layers).

შეამცირე ამ ფენის არაგამჭვირვალობა (Opacity) 15%-ამდე.

ასე გაკვეთილი მივიდა ბოლომდე. დადე ნამუშევარი ფეისბუქში, რადგან მეგობრებმა შეაფასონ!

ჩვენ ავირჩიეთ გამოსახულება, რადგან შეგვექმნა უბრალო უკანა ფონი ტექსტისთვის. შემდეგ შევქმენით რამდენიმე ტექსტის ფენა და ვიხმარეთ სტილიზაცია, რადგან მიგვეცა მეტალის ეფექტი. ჩვენ დავიმატეთ დოკუმენტში კიდევ ერთი გამოსახულება, რადგან დაგვედო ნაზი ტექსტურა მეტალის ტექსტზე, და ბოლოს შევქმენით საკორექციო ფენა «გრადიენტის რუკა», ვინტაჟის ფერების გაძლიერებისთვის.

იმედია მოგეწონა გაკვეთილი!

გთოხოვ დაწერო კომენტარი, თავისი შენიშვნებითა და შეფასებით. ასევე შეგიძლია შემომთავაზო შენი თემა გაკვეთილისთვის! ნებისმიერი საინტერესო თემა იქნება რეალიზებული ამ საიტზე.