როცა გადარჩევასთან (სელექციასთან ) მუშაობის დროს გვჭირდება მისი საზღვრების გაფართოება:

1. შევქმნათ ამ ობიექტის ჩვეულებირივი გადარჩევა ნებისმიერი გზით.

2. ფოტოშოპის ზედა მენიუში ავყვეთ Select — Modify — Expand.

3. ამოვარდნილი ფანჯრის ერთადერთ უჯრაში ჩავწეროთ პიქსელების რაოდენობა: რამდენი პიქსელით (სიგანეში) უნდა გაფართოვდეს გადარჩევა.

4. დაიჭირე OK.

ამის მერე ობიექტსა და გადარჩევას შოროს გამოჩნდება ცარიელი ადგილი, რაც იყო ჩვენი მიზანი.