რა არის ცხელი კლავიშები

ფოტოშოპ–რედაქტორში მუშაობის დროს მეტი სიადვილისთვის და პროცესის ასაჩქარებლად გამოიყენება კლავიშების კომბინაციები, რომლებსაც ცხელ კლავიშებს ვუწოდებთ.

როგორ გამოვიყენოთ ისინი

საჭირო მოქმედების ცხელი კოდით შესრულებისთვის, კლავიატურაზე, თითების აუღებლად, თანმიმდევრობით უნდა ავყვეთ ფორმულაში მოცემულ ყველა სიმბოლოს, რომლებიც «+» პლიუსებითაა დაყოფილი.

ფოტოშოპერისთვის სასურველია ამ კომბინაციების ცოდნა ზეპირად, რადგან დაიხმაროს ისინი მუშაობის პროცესში სწრაფად და დაფიქრების გარეშე, ასე ის დროს მოიგებს.

 

Ctrl + A — ყველაფრის გადარჩევა

Ctrl + C — კოპირება

Ctrl + V — ჩასმა

Ctrl + N — ახალი დოკუმენტი

Shift + Ctrl + N — ახალი ფენა

Ctrl + S — დოკუმენტის შენახვა

Shift + Ctrl + S — შენახვა როგორც...

Alt + Shift + Ctrl + S — შენახვა Web–ისთვის

Ctrl + Z — ერთი ნაბიჯით უკან დაბრუნება

Alt + Ctrl + Z — კიდევ ნაბიჯით უკან დაბრუნება

Shift + Ctrl + Z — ერთი ნაბიჯით წინ

Ctrl + (-) — გამოსახულების დაპატარავება

Ctrl + (+) — გამოსახულების გადიდება

Alt + Ctrl + 0 — გამოსახულების ჩვეულებრივ ზომაში დაბრუნება

D — შავი და თეთრი ფერების დაყენება პალიტრაში

X — ფერების ადგილების გადანაცვლა

[ - ფუნჯის ზომის შემცირება

] — ფუნჯის ზომის გაზრდა

Ctrl + T — თავისუფალი ტრანსფორმაცია

Ctrl + D — გადარჩევის მოხსნა

Ctrl + U — კორ. ფენა Hue/Saturation

Ctrl + Shift + U — ფერების მოშორება ფოტოდან

Ctrl + E -ფენის შეერთება ერთ ქვედა ფენასთან

Ctrl + Shift + E — ყველა ფენის ერთ ფენად შეერთება

Ctrl + J — ფენის დუბლირება

B — ფუნჯი

E — საშლელი

H — ხელი

L — ლასო

M — გადარჩევა

P — კალამი

T — ტექსტი

V — გადაადგილება