იმისთვის, რომ სურათზე შუქი დაიმატო:

გახსენი სურათი: File – Open.

charts

დაიჭირე Ctrl + M კლავიატურაზე.

charts1

დადგი წერტილი გრაფიკზე.

charts2

ასწიე წერტილი ზემოთ (თან სურათს უყურე) და იპოვე მისთვის კარგი მდგომარეობა გრაფიკის ზედა ნაწილში.

charts3

დაიჭირე OK,  როცა მიიღებ კარგ შედეგს.

charts4

შეინახე სურათი: File – Save.

charts5

b-a