ამ გაკვეთილში გასწავლი ფოტოს გაღიავების ეფექტურ ხერხს.

გახსენი სურათი: File – Open.

charts

მივდივართ: Image – Adjustments – Shadows/Highlights.

charts1

სურათი აქვე შეიცვალა: მაჩვენებელი “Shadows”  გაიზარდა 35%–ით. დაადგი პტიჩკა სიტყვებთან “Show More Options” და გექნება მეტი შესაძლებლობა.

charts2

უჯრაში “Shadows” სამი მაჩვენებელი ერთმანეთთან არის დაკავშირებული. მათი შეცვლით სურათი გაღიავდება.

charts3

უჯრა “Highlights” ჩვენ არ გვჭირდება: აქ შუქები მუქდება.

მაჩვენებელი “Color Correction” მოიმატებს/დააკლებს ფერს.

charts4

მაჩვენებელი “Midtone Contrast” გვიმატებს/გვაკლებს კონტრასტს.

charts5

დაიჭირე “OK”, როცა დაამთავრებ.

charts6

შეინახე სურათი: File – Save.

charts7

b-a