ამ გაკვეთილიდან ისწავლი, როგორ მისცე კინოს ეფექტი ნებისმიერ ფოტოსურათს.

გახსენი სურათი: File – Open.charts

მივდივართ: Layer – New Adjustment Layer – Curves.

charts1

დაიჭირე OK, და გადადი გრაფიკზე.

charts2

დააჭირე კურსორი ხაზს – შეიქმნა წერტილი. ჩაუშვი ეს წერტილი ქვემოთ, მარცხენა კუთხეში.

charts3

ზუსტად ასე შექმენი მეორე წერტილი და ასწიე ზემოთ, მარჯვენა კუთხეში.

charts4

გამოგივიდა S -ის მსგავსი ფიგურა. ასეთი ფორმა მან ბოლომდე უნდა შეინარჩუნოს.

უყურე ფოტოს: შეგილია ცოტათი შეცვალო წერტილების მდგომარეობა, სანამ არ მიიღებ მოსალოდნელ შედეგს.

charts5

შეინახე სურათი: File – Save.

charts6

b-a